• HISTORIKU

  SHFK “Emin Duraku” f.Bukoviq - Shkup është në largësi 17 km. nga zona qendrore e qytetit...

 • MISIONI

  Aftësimi themelorë i gjeneratave të reja për nivele më të larta të arsimit dhe...

 • VIZIONI

  Shkolla që ofron arsim dhe edukim cilësor, me pajisje bashkëkohore dhe e cila paraqet mjedis...

 • SHKOLLAT PERIFERIKE

  SHP në f.Arnaqi

  Ndёrtesa shkollore ёshtё e ndёrtuar...

MIRË SE VINI NË SHKOLLËN TONË

SHFK “Emin Duraku” – Bukoviq; është në largësi 17 km, nga zona qendrore e qytetit dhe gjendet në komunën e Sarajit.
Shkolla qendrore, në pёrbёrjen e saj ka tre shkolla periferike, nё fshatrat: Arnaqi, Çajlanё/Semenishtë dhe Raoviq.

99
NXËNËS
99
ARSIMTARË
99
PARALELE
99
SHKOLLA PERIFERIKE

PROGRAMET SHKOLLORE

Prej vitit 2015, në shkollën tonë realizohet Projekti i USAID-it për integrim ndëretnik në arsim. Ky projekt realizohet në bashkëpunim me MASH dhe BZHA. Qëllimi është aftësimi i nxënësve për komunikim, bashkëveprim dhe bashkëpunim me nxënësit prej grupeve të tjera etnike, gjegjësisht gatishmëri për bashkëjetesë me të gjitha bashkësitë etnike në vendin tonë.

DREJTORI

Drejtor i shkollës është Mubedin Bajrami.

Nd. DREJTOR

Ndihmës drejtor është Shefajet Dauti

SEKRETAR

AJNUR IDRIZI

PSIKOLOG

AGIM MEHMETI