• HISTORIKU

  SHFK “Emin Duraku” f.Bukoviq - Shkup është në largësi 17 km. nga zona qendrore e qytetit...

 • MISIONI

  Aftësimi themelorë i gjeneratave të reja për nivele më të larta të arsimit dhe...

 • VIZIONI

  Shkolla që ofron arsim dhe edukim cilësor, me pajisje bashkëkohore dhe e cila paraqet mjedis...

 • SHKOLLAT PERIFERIKE

  SHP në f.Arnaqi

  Ndёrtesa shkollore ёshtё e ndёrtuar...

99
NXËNËS
99
ARSIMTARË
99
PARALELE
99
SHKOLLA PERIFERIKE

PROGRAMET SHKOLLORE

Prej vitit 2015, në shkollën tonë realizohet Projekti i USAID-it për integrim ndëretnik në arsim. Ky projekt realizohet në bashkëpunim me MASH dhe BZHA. Qëllimi është aftësimi i nxënësve për komunikim, bashkëveprim dhe bashkëpunim me nxënësit prej grupeve të tjera etnike, gjegjësisht gatishmëri për bashkëjetesë me të gjitha bashkësitë etnike në vendin tonë.

DREJTORI

Drejtor i shkollës është Bukurie Ajvazi. E lindur më 04.09.1964 në Shkup me vendbanim në f.Bukoviq. Ka të...

Nd.DREJTOR

 SHAFI IZETI - Ndihmës Drejtor

SEKRETAR

 SELIME IMERI - Sekretare

PSIKOLOG

 AGIM MEHMETI - Psikolog