Emri Mbiemri dhe Lënda Emri Mbiemri dhe Lënda
1 Mejreme  Zulfi Shqip 19 Avdil Jusufi Anglisht
2 Sefi  Beluli Shqip 20 Shemsije Ibraimi Anglisht
3 Nevajet Isaki Shqip 21 Xhemail  Abazi Matematikё
4 Bekim Mexhiti Maqedonisht 22 Shafi  Ameti Matematikë-fizikё
5 Nurane Xheladini Shqip 23 Sami  Ismaili Matematikë-fizikё
6 Islam Islami Maqedonisht 24 Hajrije Rexhepi Matematikë-fizikё
7 Elhame Duraku Maqedonisht 25 Adem Ademi Anglisht
8 Elvedin Ismaili Frengjisht 26 Nevzat  Hajrullahi Biologji-kimi
9

Imer Imeri

Frengjisht 27 Hatixhe Çelebi Nuredini Biologji-kimi
10 Armir Hajrullahi Matematikë-fizikё 28 Naim Zimeri Biologji-kimi
11 Jeta Sulejmani Anglisht 29 Ismail  Aziri Histori-arsimi qytetarë
12 Abdulsalem Osmani Anglisht 30 Metagni Sulejmani Histori-arsimi qytetarë
13 Enver Avdi Gjeografi 31 Kreshnik Selimi Arsimi fizik dhe shëndetësor
14 Besnik Aziri Histori 32 Kllara Gjorgjievska Arsimi fizik dhe shëndetësor
15 Isak  Rustemi Arsimi teknik 33 Xhemahire Limani Arsimi fizik dhe shëndetësor
16 Bashkim Veseli Informatikë 34 Zeqirja Tairi Etika në religjione – Etikë
17 Agim Berisha Arsimi figurativ 35 Muharem Aziri Gjeografi
18 Senad Kuçllar Arsimi muzikor      

 

Emri Mbiemri dhe Lënda Emri Mbiemri dhe Lënda
36 Hurije Isaki Klasor 47 Fjorentina Imeri
37 Imrane Rashiti 48 Merjem Hamidi
38 Rabishe Ismaili 49 Mubedin Bajrami
39 Farie Sejfula 50 Abdulhamid Veseli
40 Ferije Jusufi 51 Drita Memeti
41 Lumnije Krosi 52 Besim Bajrami
42 Nimet Bilali 53 Blerta Lutfiu
43 Shefajet Dauti 54 Haxhbi Zendeli
44 Merheme Bajrami 55 Lejla Isaki
45 Ibadete Abazi 56 Mahi Halimi
46 Rexhep Zendeli 57 Orhan Ali